POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PZITS?

Zasady obowiązujące w gdańskim oddziale PZITS:
Pobrać deklarację członkowską  deklaracja_czlonkowska_pzits
Wypełnioną deklarację złożyć w wybranym Zakładowym lub Terenowym Kole PZITS 
Członkowie PZITS opłacają składki , które wynoszą:
Składka członka zwyczajnego – 10,00 zł/m-c
Składka członkna emeryta, rencisty, studenta – 4,0 zł/m-c
Członkowie wspierający – składka roczna do uzgodnienia
Wpisowe i legitymacja – 10 zł
Składki członkowskie PZITS

Podajemy numer konta PZITS-u, na który należy wpłacać składki członkowskie z tytułu przynależności do PZITS:
MILLENNIUM BBG Gdańsk, nr rach.: 03 1160 2202 0000 0000 6190 8963