Władze pzits

Prezes Zarządu Oddziału
Zastępca skarbnika Z.O.
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium

komisja rewizyjna

Przewodnicząca Komisji
Członek Komisji

sąd koleżeński

Przewodnicząca Sądu
Wiceprzewodnicząca