SZKOLENIA do uprawnień budowlanych

  „Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej”      

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku zrzeszone w NOT, informuje, że organizuje „Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych” przed egzaminem przeprowadzanym przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Termin szkolenia PZITS w sesji wiosennej:

Przewidywane rozpoczęcie kursu –  03.04.2024r.  Przewidywane zakończenie kursu –  16.05.2024r.

Program szkolenia obejmuje 100 godzin lekcyjnych zajęć w godzinach 16:00 do 20:00.

Program szkolenia (PDF)

Warunki uczestnictwa:

  • zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
  • dokonanie wpłaty zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” jako warunek uczestnictwa w szkoleniu

 Koszt uczestnictwa:

  • dla członków PZITS (staż członk. minimum 1 rok) – 1600 zł + 23%VAT(1968,00 zł brutto)
  • dla osób nie zrzeszonych w PZITS – 2000 zł + 23% VAT (2460,00 zł brutto)

Uczestnicy w ramach kursu otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych (forma elektroniczna)

Miejsce kursu:

Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, Gdańsk.

Warunki  płatności :

Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:  MILLENNIUM Bank O/Gdańsk

NR rach.:  03 1160 2202 0000 0000 6190 8963

z dopiskiem: imię i nazwisko- szkolenie do uprawnień budowlanych.

Udzielanie  informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa:

tel: 58/301-07-37; tel.502-236-064;  e-mail: pzits_gda@wp.pl