WSPÓŁPRCA

Współpraca międzynarodowa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
należy do czterech organizacji międzynarodowych:

UIG – Międzynarodowa Unia Przemysłu Gazowniczego
IWSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie zaopatrzenia w Wodę
REHVA – Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa i Wentylacji
SITH Międzynarodowe stowarzyszenie Techniki Uzdrowiskowej

Stowarzyszenie podpisało także dwustronne porozumienie o współpracy z organizacjami z:
Francji, Niemiec, Włoch, Stanów zjednoczonych, Węgier i Litwy.