Struktura

Członkowie i władze Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
• Zwyczajni,
• Honorowi,
• Wspierający,
• Korespondenci.

Władzami Stowarzyszenia są:
• Zebranie Delegatów
• Zarząd Oddziału
• Oddziałowa Komisja Rewizyjna
• Oddziałowy Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa 4 lata.

W skład zarządu Oddziału wchodzą:
• Prezes
• Członkowie Zarządu wybierani przez Delegatów oddziału
• Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji