SZKOLENIA

„Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej”      
 
 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku zrzeszone w NOT,
informuje, że
organizuje kurs przygotowawczy
do egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
Przewidywany  termin egzaminu w  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa:  
17.11.2023 r.
 
Termin szkolenia w PZITS:
Przewidywane rozpoczęcie kursu – 03.10.2023r. Godz. 16:00
Zakończenie kursu –  09.11.2023r.
 
Warunki uczestnictwa:
l zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
l dokonanie wpłaty zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” jako warunek uczestnictwa w szkoleniu
Koszt uczestnictwa:  
l dla członków PZITS (staż członk. minimum 1 rok):  1440 zł + 23%VAT(1771,20 zł brutto)
l dla osób nie zrzeszonych w PZITS:  1800 zł + 23% VAT (2214,00 zł brutto)
 
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych (forma elektroniczna).
 
Miejsce kursu:
Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
 
Warunki  płatności :
Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:  MILLENNIUM Bank O/Gdańsk
NR rach.: 03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
z dopiskiem: imię i nazwisko- kurs do uprawnień budowlanych.
 
Udzielanie informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa:
tel: 58/301-07-37; tel.502-236-064;  e-mail:  pzits_gda@wp.pl