Sekcje i komisje

Przy Zarządzie Głównym PZITS prowadzą działalność sekcje branżowe oraz komisje specjalistyczne:
• Główna Sekcja gazownictwa
• Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
• Główna Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji
• Główna Sekcja Oczyszczania Miast
• Główna Sekcja Ochrony Środowiska
• Główna Sekcja Balneotechniki
• Komisja Kwalifikacyjna
• Komisja do spraw nadawania specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom
• Komisja do spraw nadawania referencji technicznych firmom instalacyjnym
• Komisja nagród i odznaczeń
• Komisja samopomocy koleżeńskiej
• Komisja statutowo – regulaminowa
• Komisja ds. nadawania uprawnień energetycznych